Galéria tvorivého myslenia a umeleckého cítenia žiakov Gymnázia Jána Baltazára Magina

Publikované: 10.05.2023 | Naposledy aktualizované 10.05.2023

Žiaci oboch bilingválnych sekcií vyhrávajú prvé miesta nielen v predmetových, jazykových, či športových súťažiach, olympiádach, alebo konkurzoch, ale zároveň úspešne reprezentujú našu školu aj v literárnej a umeleckej tvorbe.

Dôkazom je úspešná reprezentácia žiačky 3. BB triedy Karolíny Danišovej v konkurze Ruská pieseň pod Dunajom, v ktorom získala diplom za spev v ruskom jazyku. Svojím talentom oslovila porotu a vyhrala vecný dar.

Rozhlasových hercov v sebe našli žiačky 2. BB triedy Mária Ondrejková, Michaela Vavrušová, Adriana Danišová, Lea Pálešová a Chiara Orelová, ktoré spoločne pod vedením pani učiteľky nacvičili rozhlasovú hru v ruskom jazyku na motívy rozprávok Eduarda Uspenského.

V rámci jazykovo-umeleckej súťaže Tranzistor 2023 sa spomedzi všetkých bilingválnych gymnázií na Slovensku umiestnili na 1. mieste (KLIK) a postúpili do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v máji.

Veríme, že ich talent, umelecký a jazykový cit napomáha rozvoju tvorivého myslenia a estetického cítenia na našej škole. Svedčí o tom i ďalšia úspešná reprezentácia našich žiakov tentoraz v poviedkovej súťaži ŤUKNI 2023. V celoslovenskom kole sa na 1. mieste (KLIK) umiestnil žiak 3. BB triedy Marek Blahovec s poviedkou v ruskom jazykuna 2. mieste (KLIK) sa umiestnila žiačka 4. BB triedy Barbora Sotoňáková s poviedkou taktiež v ruskom jazyku a na krásnom 3. mieste (KLIK) sa umiestnila žiačka 2. BB triedy Martina Baleková s poviedkou v anglickom jazyku. Vo svojich poviedkach nás na malý okamih preniesli do fiktívneho sveta, v ktorom sa „reálne“ nemusí zhodovať s realitou a príbeh nemusí zostať len na papieri, či v počítači.

Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme im veľa ďalších námetov v ich literárnej a umeleckej tvorbe. Poďakovanie patrí aj pedagógom našej školy a všetkým, ktorí našich žiakov podporujú v ich tvorivej činnosti.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram