Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
+421 (0)33 779 14 95
E-mail
gymvrbove@zupa-tt.sk
Lokalita
Beňovského 358/100

Aktualizácia profilu Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom

Nová škola, v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Moderná škola v Trnavskom kraji s najmodernejším materiálno-technickým vybavením a modernou vyučovacou technikou. Žiaci študujú v moderných učebniach informatiky.

Sme jediné bilingválne gymnázium v Trnavskom kraji s ruskou a anglickou formou štúdia.

Na škola ponúka 2 študijné odbory:

1. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium) v anglickom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v anglickom jazyku. V prvom ročníku žiaci absolvujú 11 hodín anglického jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku žiakom pribúdajú predmety v anglickom jazyku ako anglická a americká literatúra, globálne štúdie v anglickom jazyku, reálie anglicky hovoriacich krajín, Economics a iné..

Pre záujemcov o anglické bilingválne štúdium máme pripravené jazykové pobyty v Holandsku. V roku 2018 naša škola podpísala zmluvu so spoločnosťou Europshire, čím našim žiakom garantujeme efektívne medzinárodné pobyty a jazykové kempy v anglickom jazyku.

2. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium) v ruskom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v ruskom jazyku. Znalosť ruského jazyka nie je podmienkou prijatia na tento typ štúdia. V prvom ročníku žiaci absolvujú 12 hodín ruského jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku žiakom pribúdajú predmety v ruskom jazyku ako ruská literatúra, biológia, geografia, dejinný prehľad Ruska, umenie a kultúra, ktoré budú vyučovať skúsení učitelia zo Slovenska a Ruska.

V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Ruská federácia. Uzavretím dohody o spolupráci s touto školou získajú naši žiaci jedinečnú možnosť študovať ruský jazyk a ruskú kultúru v krajine , ktorej jazyk budú študovať. Pre tých, ktorí sa rozhodnú smerovať svoju kariéru na východ bude štúdium ruského jazyka na našom gymnáziu výborným štartom v budúcej profesionálnej kariére.

Naše gymnázium sa nezameriava len na výuku cudzích jazykov. Žiakov vedieme k samostatnosti, kreatívnemu mysleniu a rozvíjaniu myšlienok, ktoré vedú k rozvoji našej spoločnosti. Všetci v gymnáziu spolupracujeme na vytváraní najlepších podmienok pre život a vzdelanie. Žiaci sú zapojení do environmentálneho projektu Zelená škola, Ja Slovensko – rozvíjanie podnikateľských zručností. Naši žiaci sú úspešní riešitelia v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, v rámci ktorej vymýšľajú a uvádzajú do života výnimočné sociálne a vedecké projekty.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW