Galéria úspešnosti našich žiakov v medzinárodných jazykových a predmetových olympiádach

Publikované: 09.05.2023 | Naposledy aktualizované 09.05.2023

V školskom roku 2022/2023 sa žiaci ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili niekoľkých medzinárodných jazykových a predmetových olympiád.

V medzinárodnej predmetovej olympiáde projektu Infourok našu školu úspešne reprezentovali žiaci 2. BB triedy, ktorí získali krásne prvé, druhé a tretie miesta, a to:

Adriana Danišová - 3. miesto v predmete ruský jazyk a 1. miesto v predmete anglický jazyk;

Karin Koptáková – 1. miesto v predmete anglický jazyk;

Alex Mišovic – 3. miesto v predmete ruský jazyk;

Chiara Orelová – 3. miesto v predmete anglický jazyk;

Lea Pálešová – 3. miesto v predmete ruský jazyk a 3. miesto v predmete anglický jazyk;

Michaela Vavrušová – 2. miesto v predmete ruský jazyk.

Vo vyššej kategórii sa 1. mieste v predmetoch ruský jazyk, anglický jazyk, matematika a biológia umiestnila žiačka 3. BB triedy Petronela Marčeková.

Rovnako úspešní boli naši žiaci aj v medzinárodnej predmetovej olympiáde Svet olympiád, kde sa v predmete biológia na 1. mieste umiestnila žiačka 4. BB triedy Aleksandra Bajzíková a na 2. mieste žiačka 3. BB triedy Nina Hrdličková.

V dejepisnej olympiáde sa na 1. mieste umiestnili žiačky Aleksandra Bajzíková a Petronela Marčeková a na 3. mieste žiačka 4. BB triedy Daša Pavelková.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k ich úspechu a ďakujeme za mimoriadnu reprezentáciu školy. Veríme, že túžba po poznaní a zdokonaľovaní sa nielen v ruskom, či anglickom jazyku ich bude neustále posúvať vpred. Obe olympiády majú medzinárodný charakter, zadania sú zamerané na zvládnutie vyššej úrovne jazykov, či už ruského, alebo anglického a predmetové olympiády presahujú výkonové štandardy jednotlivých predmetov. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke, pani učiteľke Hagarovej a celému pedagogickému zboru za ich dennodennú prácu a prípravu žiakov na zvládnutie a osvojenie si neraz aj neučebnicových vedomostí a zručností. Tešíme sa, že našu školu reprezentujú mladí ambiciózni ľudia.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW