Krajské kolo Olympiády ľudských práv na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch pod záštitou prezidentky i primátora

Publikované: 10.02.2023 | Naposledy aktualizované 10.02.2023

Vo štvrtok 9. februára 2023 sa na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti stredných škôl Trnavského kraja v regionálnom kole 25. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého priebehom prevzali záštitu prezidentka SR i primátor mesta Piešťany.

Stredoškolskú súťaž už tradične otvorili krátkymi príhovormi primátor mesta Peter Jančovič a riaditeľ piešťanského gymnázia Radim Urban. Po kole písomného testovania vedomostí do druhého kola ústnej časti súťaže postúpilo viacero kandidátov, z tých hodnotiaca komisia následne vybrala 8 najlepších riešiteľov.

Počas krajského kola prebiehali na gymnáziu workshopy pre študentov, sprevádzajúcich pedagógov a verejnosť. Na tému volebných systémov a ich dôsledkov pre voľby prednášal a diskutoval politológ z Trnavskej univerzity a Slovenskej akadémie vied Marcel Martinkovič. O význame súdnej moci v štáte prednášal študentom sudca a predseda senátu Najvyššieho správneho súdu Michal Novotný. Prednáška sudcu sa uskutočnila v rámci projektu Talking Courts, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti účely a výzvy súčasného súdnictva na Slovensku. Súdy majú nesporne zásadný vplyv na demokratickú kultúru v krajine, hoci sú často vnímané ako izolované inštitúcie a ich rozhodnutia sú menej viditeľné než v prípade výkonnej a zákonodarnej moci. Aj na túto tému počas krátkeho pracovného stretnutia v press-centre urobili gymnazistky zo septimy so sudcom Novotným interview pre školský časopis Gymnazista. Technické zabezpečenie prednášok, ktorých záznam si môžete pozrieť vo videoarchíve, zabezpečili študenti gymnázia s podporou regionálneho periodika pnky.sk.

Víťazom diplomy a ocenenia, ktorými súťaž podporili kancelária primátora MsÚ v Piešťanoch, oz Žiwell a piešťanské gymnázium, slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s krajským garantom a koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Piešťanské gymnázium, mesto i kraj bude v celoštátnom kole reprezentovať študent maturitného ročníka bilingválnej triedy Oliver Marek, ktorý v krajskom kole obsadil 3. miesto. Na pozícii úspešnej riešiteľky školu reprezentovala aj študentka tej istej triedy Liliana Pažítková. Všetkým víťazom olympiády srdečne blahoželáme a v národnom kole želáme veľa úspechov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW