Piešťanskí bilingvalisti zvládli štátnice z angličtiny na jednotku

Publikované: 20.06.2024 | Naposledy aktualizované 20.06.2024

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch ponúka študentom bilingválneho typu štúdia možnosť vykonať štátne jazykové skúšky z anglického jazyka na úrovni C1-C2.

V školskom roku 2023/2024 sa na všeobecné štátne skúšky prihlásilo 11 študentovV.B. Absolvovali testy z gramatiky, slovnej zásoby, posluchov s porozumením, napísali esej v rozsahu 320 – 360 slov, prekladali publicistický text zo slovenčiny do angličtiny. Poslednú časť štátnic – ústnu skúšku, ktorá pozostáva z reálií anglicky hovoriacich krajín, histórie, geografie či analýzy diela z anglickej beletrie, úspešne vykonali v piatok 14.6.2024.

Držiteľ vysvedčenia o všeobecnej štátnej jazykovej skúške získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách, pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské štúdium 2. stupňa. Na základe vysvedčenia môže byť absolventovi vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW