Galantská knižnica

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
031/7802920
E-mail
galantskakniznica@zupa-tt.sk
Lokalita
Mierové nám. 4, 924 00 Galanta

Galantská knižnica je regionálnou verejnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb širokej verejnosti, s dôrazom na rovnoprávny prístup k informáciám a informačným zdrojom pre rozličné cieľové skupiny. Knižnica zabezpečuje knižnično-informačné služby pre občanov okresu Galanta, vo fonde spravuje vyše sedemdesiattisíc knižničných jednotiek. Pre mesto Galanta plní úlohu mestskej knižnice.
Knižnica na území okresu Galanta vykonáva metodickú pomoc pre dve mestské, dve profesionálne a dvadsaťdva neprofesionálnych verejných knižníc).

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW