Galantská knižnica

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
031/7802920
E-mail
galantskakniznica@zupa-tt.sk

Galantská knižnica je regionálnou verejnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb širokej verejnosti, s dôrazom na rovnoprávny prístup k informáciám a informačným zdrojom pre rozličné cieľové skupiny. Knižnica zabezpečuje knižnično-informačné služby pre občanov okresu Galanta, vo fonde spravuje vyše sedemdesiattisíc knižničných jednotiek. Pre mesto Galanta plní úlohu mestskej knižnice.
Knižnica na území okresu Galanta vykonáva metodickú pomoc pre dve mestské, dve profesionálne a dvadsaťdva neprofesionálnych verejných knižníc).

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram