Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.03.2024
Telefón
+421 (0)31 552 28 36
E-mail
info@sosds.sk
Lokalita
Gyulu Szabóa 21

 Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda - Építészeti Szakközzépiskola

Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM - Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Škola s viac ako šesťdesiatročnou tradíciou ponúka pestrú paletu vzdelávacích programov, ktoré sú prispôsobené rozvojovým programom regiónu, požiadavkám a potrebám trhu práce a zamestnávateľov. Pripravujeme odborných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí si nájdu uplatnenie v oblasti ekonomiky, obchodu, starostlivosti o vzhľad človeka, informačných technológií, strojárstva a elektrotechniky a stavebníctva. Sme jedinou strednou školou v regióne, ktorá poskytuje študijné odbory v oblasti informatiky.

  • Pestrá ponuka učebných a študijných odborov
  • Vzdelávacie programy aj pre dospelých
  • Certifikát ECDL, EBC*L, CISCO Networking Academy
  • Jazyková skúška ECL ,
  • Špičkové učebne IT • Vysoká úroveň vyučovania odborných predmetov informatiky
  • Krúžky ECDL , Robotický krúžok, Počítačová grafika, CNC stroje
  • Exkurzie do výrobných podnikov a poznávacie výlety • Vedomostné a športové súťaže • Environmentálne aktivity

Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda

ODBORY VYUČOVANÉ NA ŠKOLE

3-ročné učebné odbory :

3675 H maliar • Žiaci učebného odboru maliar sa naučia pripravovať nátery v interiéri a exteriéri, ako správne vymiešať a kombinovať farby a využívať modernú techniku v odbore. SPOJENÁ ŠKOLA GYULU SZABÓA 21, DS s 2 organizačnými zložkami Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda / strana 144 - 145 3661 H murár.

3355 H stolár •

3663 H tesár

3668 H montér suchých stavieb

4-ročné študijné odbory:

4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo

  • 3650 M staviteľstvo

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

2-ročné nadstavbové štúdium :

3659 L stavebníctvo • Absolvent vie aplikovať technologické postupy navrhovania a realizovania stavby.

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:

3650 N staviteľstvo

3658 N mechanik stavebno-inštalačných zariadení • Absolvent pozná a vie aplikovať zásady a postupy 

Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM

ODBORY VYUČOVANÉ NA ŠKOLE

4 – ročné študijné odbory:

6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

3917 M 02 technické a informatické služby v strojárstve

3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike

2561 M informačné a sieťové technológie

3 – ročné učebné odbory :

6456 H kaderník

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2683 H 11 elektromechanik

2 – ročné nadstavbové štúdium

6403 L podnikanie v remeslách a službách

2675L 02 elektrotechnika

2 – ročné pomaturitné štúdium

6292 N hospodárska informatika administratívy a účtovníctva s využitím najnovších softvérov.

2682 N mechanik počítačových sietí •

6362 N kozmetička a vizážistka

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW