EnglishHungarianSlovakUkrainian

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

Lokalita:
Zavarská 9

Emailová adresa:
spostt@zupa-tt.sk

Webová stránka: http://www.spostt.edupage.org

Telefón:
+421(0) 33 555 51 22

Poľnohospodárska škola v Trnave má pomerne veľkú tradíciu. Jej začiatok siaha do novembra 1922, kedy bola zriadená Štátna odborná škola hospodárska. Bola to dvojročná odborná škola so šesťmesačným vyučovacím obdobím v každom ročníku (od novembra do konca apríla), cez letné mesiace žiaci pracovali. Pôsobenie tejto školy trvalo dvadsať rokov.

 

Od 1. septembra 1942 bol otvorený v novovybudovanej škole (pri ŽOS) prvý ročník dvojročnej Roľníckej školy s 10mesačným vyučovaním v každom ročníku. Úlohou školy bolo vychovať odborníkov pre riadenie poľnohospodárskych usadlostí a fariem. Štúdium končilo záverečnou komisionálnou skúškou a absolventi dostávali absolutórium. Budova školy patrila medzi najmodernejšie školské budovy svojej doby a svojmu účelu po nadstavbe a prestavbe slúži až doteraz.

 

Pod vplyvom rozvoja a koncentrácie poľnohospodárstva bolo od 1. septembra 1952 zriadené štvorročné štúdium pod názvom Stredná poľnohospodárska technická škola (SPTŠ), na ktorej štúdium končí maturitnou skúškou. Neskôr bol názov školy zmenený na Stredná poľnohospodárska škola (SpoŠ).
 

V súčasnosti je na škole 8 tried denného štúdia. Spoločenská objednávka a požiadavky trhu práce si vynútili zmenu študijných odborov a zameraní. Tie momentálne tvoria odbor Agropodnikanie so zameraniami poľnohospodársky manažment a kynológia a odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraniami chov hospodárskych zvierat a chov cudzokrajných zvierat. Otváranie nových odborov a zameraní je realizované na základe požiadaviek trhu práce a záujmu žiakov základných škôl.“

 

Absolventi školy tvoria stredné poľnohospodárske technické kádre, umiestnené zväčša v organizáciách poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, časť z nich sú už podnikatelia, časť (30%) pokračuje v štúdiu na vysokých školách príbuzného zamerania a ostatní pracujú v rôznych poľnohospodárskych, potravinárskych a štátnych službách, prípadne v iných odboroch.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Ďalšie inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram