Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.03.2024
Telefón
033/7796102
E-mail
sos.rakovice@zupa-tt.sk
Lokalita
Rakovice 25, Rakovice

Organizačná zložka: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice

Organizačná zložka: Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25,  Rakovice

Sídlo Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice sa nachádza v atraktívnom prostredí v zrekonštruovanom kaštieli uprostred udržiavaného anglického parku v obci Rakovice, ktorý sa využíva pri výuke žiakov a ponúka tiež priestor na rozličné voľnočasové aktivity.

 • škola s dlhoročnou tradíciou so sídlom na vidieku, pôdohospodárskeho zamerania
 • študijné a učebné odbory záujemcom o štúdium pomáhajú rozvíjať' vzťah k životnému prostrediu, prírode, pôde, rastlinám, cestovnému ruchu, kultúre, rozvoju regiónu, rozvoju umeleckých aj podnikateľských schopností.
 • duálne vzdelávanie
 • Zelená škola
 • príjemné prostredie školy, rodinná atmosféra, motto školy: ,,Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice - ,,Moja trieda, moja škola, moja rodina".
 • individuálny prístup k žiakom, úzka spolupráca s rodičmi, skúsení pedagógovia, ktorí zabezpečujú kvalitnú prípravu žiakov na zamestnanie v odbore i vysokoškolské štúdium
 • vzdelávame tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotné znevýhodnenie, vývinové poruchy učenia...)
 • moderné vybavenie školy - odborné učebne účtovníctva, informatiky, cudzích jazykov, floristiky, záhradníctva, cestovného ruchu, chemické laboratórium, posilňovňa, telocvičňa, školský internát, jedáleň
 • okrem bežného štúdia žiaci získavajú ďalšie praktické zručnosti, ako napr.  počítačové a komunikačné zručnosti,  on line marketing , spolupracujú na marketingových aktivitách školy
 • účasť' a úspešnosť na medzinárodných a celoslovenských odborných súťažiach žiakov
 • účasť na zahraničných stážach
 • vysoký záujem o absolventov u zamestnávateľov

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice ponúka vzdelanie:

Organizačná zložka: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 

4 - ročné študijné odbory:            

6355 M služby v cestovnom ruchu – od 1.9.2024

63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu

4239 M floristika

3 - ročné učebné odbory:             

4569 H viazač - aranžér kvetín

4571 H záhradník

2 - ročné učebné odbory:             

3169 F praktické práce

4572 F poľnohospodárska výroba

2 - ročné nadstavbové štúdium:   

4511 L záhradníctvo

Organizačná zložka: Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2,  Piešťany

4 - ročné študijné odbory:            

4210 M záhradný dizajn

4228 M záhradnícka výroba a služby

Cieľom školy je, aby absolventi okrem nadobudnutých znalostí a zručností v odbore štúdia boli úspešní vo všetkých oblastiach života.   

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW