Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 11.10.2022
Telefón
033/7796102
E-mail
sos.rakovice@zupa-tt.sk

Organizačná zložka: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25

Organizačná zložka: Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2,  Piešťany

Sídlo Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice sa nachádza v atraktívnom prostredí v zrekonštruovanom kaštieli uprostred udržiavaného anglického parku v obci Rakovice, ktorý sa využíva pri výuke žiakov a ponúka tiež priestor na rozličné voľnočasové aktivity.

 • škola s dlhoročnou tradíciou so sídlom na vidieku, pôdohospodárskeho zamerania
 • študijné a učebné odbory záujemcom o štúdium pomáhajú rozvíjať' vzťah k životnému prostrediu, prírode, pôde, rastlinám, cestovnému ruchu, kultúre, rozvoju regiónu, rozvoju umeleckých aj podnikateľských schopností.
 • jedinečné študijné odbory – floristika, záhradný dizajn
 • duálne vzdelávanie
 • Zelená škola
 • príjemné prostredie školy, rodinná atmosféra, motto školy: ,,Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice - ,,Moja trieda, moja škola, moja rodina".
 • individuálny prístup k žiakom, úzka spolupráca s rodičmi, skúsení pedagógovia, ktorí zabezpečujú kvalitnú prípravu žiakov na zamestnanie v odbore i vysokoškolské štúdium
 • vzdelávame tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotné znevýhodnenie, vývinové poruchy učenia...)
 • moderné vybavenie školy - odborné učebne účtovníctva, informatiky, cudzích jazykov, floristiky, záhradníctva, cestovného ruchu, chemické laboratórium, posilňovňa, telocvičňa, školský internát, jedáleň
 • okrem bežného štúdia žiaci získavajú ďalšie praktické zručnosti, ako napr.  počítačové a komunikačné zručnosti,  on line marketing , spolupracujú na marketingových aktivitách školy
 • účasť' a úspešnosť na medzinárodných a celoslovenských odborných súťažiach žiakov
 • účasť na zahraničných stážach
 • vysoký záujem o absolventov u zamestnávateľov

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice ponúka vzdelanie:

Organizačná zložka: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 

4 - ročné študijné odbory:            

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

4239 M floristika

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

6405 K pracovník marketingu

3 - ročné učebné odbory:             

4569 H viazač - aranžér kvetín

4571 H záhradník

2 - ročné učebné odbory:             

3161 F praktická žena

4572 F poľnohospodárska výroba

2 - ročné nadstavbové štúdium:   

4511 L záhradníctvo

Organizačná zložka: Stredná odbornáj škola záhradníckaj, Brezová 2,  Piešťany

4 - ročné študijné odbory:            

4210 M Záhradný dizajn

4228 M Záhradnícka výroba a služby

Cieľom školy je, aby absolventi okrem nadobudnutých znalostí a zručností v odbore štúdia boli úspešní vo všetkých oblastiach života.   

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram