Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
033/7965111
E-mail
souespn@zupa-tt.sk

Stredná odborná školy technická, Nová 5245/9, Piešťany, je zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Má možnosť vzdelávať aj v odboroch inštalatér a stolár.

Poskytuje vzdelávanie v štátnej forme, ako aj v duálnom systéme vzdelávania. Má uzatvorených viacero zmlúv so zamestnávateľmi v regióne.

Je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a v rámci spolupráce sa jej zástupca zúčastňuje maturitných skúšok.

V záujme zvyšovania kvality odborného vzdelávania sa škola zapojila do projektu IROP - Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechniku. Jeho realizáciou bude mať škola už okrem existujúceho vybavenia aj ďalšie dve odborné učebne s modernou technikou, CNS sústruhom a frézovačkou a diagnostické zariadenia v dielni odborného výcviku pre učebný odbor autoopravár. Súčasťou projektu je aj výmena okien a zateplenie budovy teoretického vyučovania.

Okrem duálneho vzdelávania majú žiaci možnosť vykonávať odborný výcvik vo vyšších ročníkoch u zamestnávateľov.

Škola má vlastnú zváračskú školu. Organizuje výhodné kurzy pre žiakov školy, poskytuje aj rekvalifikačné kurzy pre firmy a súkromné osoby.

Žiakom elektrotechnických odborov umožňuje absolvovať školenie podľa vyhlášky č. 508/2009 – overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik.

V rámci odborného výcviku ponúka produktívne práce vo forme opráv automobilov, strojárskej výroby a elektrotechniky.

Pre žiakov s výborným študijným prospechom škola poskytuje vodičský preukaz za výhodných podmienok.

V odbore mechanik opravár - stroje a zariadenia je poskytované motivačné štipendium, nakoľko tento odbor je nedostatkový na trhu práce.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram