Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
033/7965111
E-mail
souespn@zupa-tt.sk
Lokalita
Nová 5245/9

Stredná odborná školy technická, Nová 5245/9, Piešťany, je zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Má možnosť vzdelávať aj v odboroch inštalatér a stolár.

Poskytuje vzdelávanie v štátnej forme, ako aj v duálnom systéme vzdelávania. Má uzatvorených viacero zmlúv so zamestnávateľmi v regióne.

Je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a v rámci spolupráce sa jej zástupca zúčastňuje maturitných skúšok.

V záujme zvyšovania kvality odborného vzdelávania sa škola zapojila do projektu IROP - Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechniku. Jeho realizáciou bude mať škola už okrem existujúceho vybavenia aj ďalšie dve odborné učebne s modernou technikou, CNS sústruhom a frézovačkou a diagnostické zariadenia v dielni odborného výcviku pre učebný odbor autoopravár. Súčasťou projektu je aj výmena okien a zateplenie budovy teoretického vyučovania.

Okrem duálneho vzdelávania majú žiaci možnosť vykonávať odborný výcvik vo vyšších ročníkoch u zamestnávateľov.

Škola má vlastnú zváračskú školu. Organizuje výhodné kurzy pre žiakov školy, poskytuje aj rekvalifikačné kurzy pre firmy a súkromné osoby.

Žiakom elektrotechnických odborov umožňuje absolvovať školenie podľa vyhlášky č. 508/2009 – overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik.

V rámci odborného výcviku ponúka produktívne práce vo forme opráv automobilov, strojárskej výroby a elektrotechniky.

Pre žiakov s výborným študijným prospechom škola poskytuje vodičský preukaz za výhodných podmienok.

V odbore mechanik opravár - stroje a zariadenia je poskytované motivačné štipendium, nakoľko tento odbor je nedostatkový na trhu práce.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW