Trnavské osvetové stredisko

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022
Telefón
033/5511537
E-mail
osveta.tt@zupa-tt.sk

Trnavské osvetové stredisko, ktoré je osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno – osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, organizuje prehliadky ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí, umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami s územnou pôsobnosťou v okrese Trnava, Piešťany, Hlohovec. Trnavské osvetové stredisko vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu a v súlade so svojim poslaním regionálneho osvetového zariadenia, participuje na plnení úloh rozvoja kultúrno – spoločenského života regiónu a v súlade so svojim poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami.

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram