Záhorská knižnica v Senici

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022
Telefón
034/6512604
E-mail
zahorskakniznica@zupa-tt.sk

Záhorská knižnica v Senici je regionálnou kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorá zabezpečuje knižnično-informačné služby pre občanov okresov Senica a Skalica. Knižnica buduje univerzálny knižničný fond, čo predstavuje takmer 90 000 knižničných jednotiek. V oddelení regionálnej bibliografie sústreďuje dokumenty regionálneho charakteru z celej knižnej produkcie regiónu, či už periodickej alebo neperiodickej.

Organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, sprístupňuje regionálne, bibliografické a faktografické databázy, zostavuje súbežnú regionálnu bibliografiu. Sústreďuje a vyhodnocuje štatistické výkazy o knižniciach regiónu, poskytuje metodickú a poradenskú pomoc verejným knižniciam a ich zriaďovateľom, rovnako ako aj knižniciam iných sietí knižničného systému SR, metodicky usmerňuje štyri mestské a štyridsaťpäť verejných knižníc okresov Senica a Skalica.

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram