Analytik verejných politík Kancelária SK8

Publikované: 11.07.2022 | Naposledy aktualizované 11.07.2022

Termín nástupu:
• ASAP

Počet voľných pracovných miest:
• 1

Kvalifikačné predpoklady:
• min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• skúsenosti na analytickej pozícii min. 2 roky
• analytické, koncepčné, strategické myslenie
• schopnosť porozumieť účtovným výkazom, rozpočtom
• orientácia vo verejných politikách
• precíznosť, samostatnosť, sebaistota, zodpovednosť
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:
• analýza verejných politík v podmienkach SR, príprava odborných stanovísk
• monitorovanie rozhodnutí európskych a národných autorít
• vyhodnocovanie legislatívnych dopadov na rozpočty VÚC
• príprava a koordinácia rokovaní odborných sekcií SK8 ako aj programových podujatí združenia
• podpora pri plánovaní programových činností
• príprava a spracovanie návrhov materiálov na rokovania združenia
• komunikácia s ministerstvami a partnermi
• vyhľadávanie projektových činností

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31. júla 2022
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram