Analytik verejných politík (odborný referent) - Kancelária SK 8

Publikované: 08.12.2022 | Naposledy aktualizované 11.01.2023

Miesto práce:
• Bratislava/ Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:

• základná zložka mzdy 2000 EUR + po skúšobnej dobe možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti od skúseností vybraného uchádzača

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• min. 2 roky praxe na analytickej pozícii v oblasti verejných politík a regionálneho rozvoja
• nutná znalosť legislatívnych rozhodovacích procesov v európskych a národných inštitúciách
• anglický jazyk na úrovni min. B2
• analytické, koncepčné, strategické myslenie
• schopnosť porozumieť účtovným výkazom, rozpočtom
• precíznosť, samostatnosť, sebaistota, zodpovednosť
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:
• analýza verejných politík v podmienkach SR, príprava odborných stanovísk
• monitorovanie rozhodnutí európskych a národných autorít
• vyhodnocovanie legislatívnych dopadov na rozpočty VÚC
• príprava a koordinácia rokovaní odborných sekcií SK8 ako aj programových podujatí združenia
• podpora pri plánovaní programových činností
• príprava a spracovanie návrhov materiálov na rokovania združenia
• komunikácia s ministerstvami a partnermi
• vyhľadávanie projektových činností

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 22.12.2022
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram