Manažér pre expertné a konzultačné služby - Kreatívne centrum Trnava

Publikované: 14.11.2023 | Naposledy aktualizované 14.11.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Manažér pre expertné a konzultačné služby - Kreatívne centrum Trnava

Miesto práce:
• Hlavná 9/17, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 200,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované zručnosti a skúsenosti:

• komunikačné a organizačné schopnosti,

• samostatnosť a zodpovednosť,

• flexibilita, precíznosť, sebaistota,

• bezúhonnosť,

• MS Office - pokročilý,

• anglický jazyk - min. B2,

• vodičský preukaz B

Pracovná náplň:

• zabezpečovanie expertných služieb pri realizácii programov KC,

• plánovanie a riadenie expertných a konzultačných služieb s ohľadom na programovú štruktúru KCT,

• identifikovanie potrieb členov (budúcich členov) a cieľových skupín v súvislosti so zabezpečením expertných a konzultačných služieb,

• komunikácia, riadenie, administratívna podpora a zabezpečenie expertov a konzultantov pre realizované programy v KCT,

• evidencia, sledovanie rozpočtu, časového plánu a zdrojov expertných a konzultačných služieb,

•  monitorovanie a vyhodnocovanie poskytovaných služieb a tvorba návrhov na zlepšenie,

• nadväzovanie partnerstiev s relevantnými odborníkmi, inštitúciami a organizáciami v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu,

•  spravovanie a optimalizácia zdrojov potrebných pre poskytovanie expertných a konzultačných služieb, vrátane rozpočtu, technologických nástrojov a infraštruktúry,

• identifikovanie a navrhovanie nových prístupov, metód a nástrojov pre poskytovanie expertných a konzultačných služieb.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 26.11.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW