Odborník – senior 1 (analytik - pozícia 6) pre projekt - „Smart región TTSK“ - Odbor financií

Publikované: 31.10.2022 | Naposledy aktualizované 12.12.2022

Kvalifikačné predpoklady:

  • minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

• ODBORNÁ PRAX MIN. 5 ROKOV
• analytické, koncepčné, strategické a praktické myslenie
• zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita
• zmyslel pre detail
• schopnosť prispôsobiť sa a pracovať v kolektíve
• sebaistota, komunikatívnosť
• práca s PC – MS Office (Word, PowerPoint, Outlook – ovládanie na úrovni „užívateľ“, Excel – ovládanie minimálne na úrovni „pokročilý“, prípadne „expert“ (práca s kontingenčnými tabuľkami; funkciami, …)

Pracovná náplň:

• Identifikovanie, zbieranie, zverejňovanie a práca s existujúcimi ako i novovytvorenými ekonomickými dátami kraja
• Analyzovanie a spracúvanie údajov a dát do takej podoby, z ktorej by bolo možné čerpať pri tvorbe lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho kompetencií
• Spolupráca s mestami a obcami pri výkone príslušných činností kraja
• Aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja
• Zabezpečovanie cenových kalkulácií služieb, poskytovaných samosprávnym krajom (zariadenia sociálnych služieb, školské internáty a jedálne, administratívne služby v zdravotníctve), vrátane návrhov ich optimalizácie
• na základe vyššie uvedeného hľadanie optimálnych „win-win“ modelov financovania kompetencií Trnavského samosprávneho kraja a kraja ako takého.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajovuvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania:      do 17.11.2022

Adresa podania:     ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW