Koordinátor vzťahov s členmi Kreatívneho centra Trnava

Publikované: 27.09.2023 | Naposledy aktualizované 27.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Koordinátora vzťahov s členmi Kreatívneho centra Trnava

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 400,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu minimálne 3 roky
• znalosť problematiky v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu,
• komunikačné a organizačné schopnosti
• samostatnosť a zodpovednosť
• flexibilita, precíznosť, sebaistota,
• bezúhonnosť
• MS Office - pokročilý
• anglický jazyk - min. B2
• vodičský preukaz B

Pracovná náplň:
• koordinovanie vzťahov s členmi KCT a záujemcami o účasť v programoch KCT
• aktívne vyhľadávanie nových členov KCT
• udržiavanie vzťahov s potenciálnymi, ale aj existujúcimi členmi KCT
• komunikácia a individuálne konzultácie s účastníkmi programov
• tvorba konceptu a organizovanie komunitných aktivít
• príprava koncepcie budovania vzťahov s potenciálnymi členmi, členmi KCT a subjektami z oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu
• priebežné monitorovanie potrieb členov KCT za účelom zvyšovania kvality služieb vo vzťahu k jeho členom
• zisťovanie spätnej väzby od účastníkov, implementácia pripomienok do činnosti KCT
• zabezpečenie organizačno-technickej podpory KCT
• spracovanie internej agendy KCT.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 28.09.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW