Odborný referent - Odbor kultúry a športu

Publikované: 31.01.2023 | Naposledy aktualizované 03.02.2023

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.000,- EUR + po skúšobnej dobe možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• podieľa sa na rozvoji OvZP prostredníctvom vyhľadávania dotačných výziev, grantových schém a možností čerpania finančných prostriedkov z EŠIF; poskytuje poradenstvo pri vypracovávaní žiadostí a realizácii projektov
• zabezpečuje implementáciu strategických dokumentov v oblasti rozvoja kultúry a športu na území TTSK
• podieľa sa na príprave, projektovom riadení a realizácii rozvojových aktivít v oblasti kultúry a športu
• podieľa sa na organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných Úradom TTSK a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
• plní ďalšie úlohy na základe pokynu riaditeľa odboru

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 3.2.2023
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW