Odborný referent - Odbor zdravotníctva

Publikované: 10.10.2023 | Naposledy aktualizované 10.10.2023
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK  
PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta Odboru zdravotníctva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer 

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• prax s právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie výhodou
• prax vo verejnej správe a skúsenosti v zdravotníckom sektore výhodou
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• analytické a kvantitatívne schopnosti 
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)
• znalosť SQL, Python výhodou

Pracovná náplň:
• činnosti súvisiace s implementáciou, vyhodnocovaním plnenia opatrení/ aktualizáciou „Stratégie rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027"

• sledovanie legislatívy a agendy, ktoré majú dopad na strategický dokument samosprávneho kraja

• zber, čistenie a analýza rôznorodých dát 

• príprava analytických správ, prezentácií a iných výstupov 

• komunikácia s rôznymi subjektmi a inštitúciami v oblasti zdravotníctva 

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.10.2023
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW