Odborný referent – Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb/ Odbor sociálnych vecí

Publikované: 20.07.2022 | Naposledy aktualizované 20.07.2022

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1000,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• prax na obdobnej pozícii výhodou
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• vypracovávanie zmlúv a dodatkov o poskytnutí finančného príspevku na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
• vykonávanie kontroly použitia a vyúčtovania finančných príspevkov
• vykonávanie štatistiky, rozpočtovania a analýzy na úseku sociálnych služieb
• riešenie sťažností a podnetov ohľadom poskytovania sociálnych služieb
• podieľanie sa na príprave a vypracovaní koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí v územnom obvode TTSK
• poskytovanie odborného poradenstva vo veci poskytovania sociálnych služieb

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 03.08.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW