Odborný referent - Oddelenie rozpočtu a financovania

Publikované: 19.09.2023 | Naposledy aktualizované 19.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Oddelenie rozpočtu a financovania

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 300 EUR + variabilná zložka mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie so zameraním ekonomika, financie

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• podieľať sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja
• spolupracovať pri príprave výstupných dokumentov k rozpočtu, či záverečnému účtu
• spolupracovať na spracovaní výkazov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 03.10.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW