Odborný referent - Odbor digitalizácie a informatiky

Publikované: 19.09.2023 | Naposledy aktualizované 19.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Odbor digitalizácie a informatiky

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 5

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• prax vo verejnej správe výhodou

Pracovná náplň:
• zodpovednosť za systémovú správu, metodickú činnosť a prevádzku informačných systémov a informačných technológií,
• komplexné zabezpečovanie správy, prevádzky a evidencie informačných systémov, údajovej základne, IT zariadení, počítačovej siete a komunikačnej techniky, zabezpečovanie diagnostiky, zabezpečenie prevádzky používateľských pracovných staníc a častí informačného systému,
• vykonávanie technickej podpory a školení pre zamestnancov v oblasti používaných informačných zariadení a systémov,
• zabezpečovanie údržby a aktualizácii existujúcich informačných systémov a ich dostupnej dokumentácie,
• návrh, testovanie, tvorba a priebežný redizajn web stránok, ich štruktúry, funkcionalít a používateľského rozhrania a plnenie ostatných úloh spojených so správou webových stránok a v súlade s pokynmi zamestnávateľa.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 22.09.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW