Odborný referent - Oddelenie rozpočtu a financovania

Publikované: 10.01.2024 | Naposledy aktualizované 10.01.2024
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle Pracovného poriadku TTSK

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

Odborný referent – Oddelenie rozpočtu a financovania

 

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.300 EUR + možnosť dosiahnuť variabilnú zložku mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie so zameraním ekonomika, financie

Iné kritéria a požiadavky:
• prax 1 rok v oblastí účtovníctva alebo rozpočtu
• bezúhonnosť
• znalosť účtovnej a rozpočtovej legislatívy výhodou
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• podieľanie sa na činnostiach v oblasti účtovania, rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií
• metodické usmerňovanie podriadených organizácií
• spolupráca pri príprave vstupných a výstupných dokumentov k rozpočtu ako aj záverečnému účtu a ďalších dokumentov
• spolupráca na spracovaní finančných výkazov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.1.2024

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW