Odborný referent – Oddelenie správy výkonov škôl a školských zariadení/Odbor školstva

Publikované: 19.02.2024 | Naposledy aktualizované 19.02.2024

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Oddelenie správy výkonov škôl a školských zariadení/Odbor školstva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• Hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.100 EUR + možnosť získania variabilnej zložky mzdy od výkonu zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplné stredoškolské vzdelanie (absolvent gastronomických, hotelových a ekonomických odborov výhodou)

Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť legislatívy týkajúcej sa školských zariadení a financovania preneseného ako aj originálneho výkonu výhodou,
• znalosť procesu normovania stravy a prevádzky jedálne výhodou,
• prax v školských jedálňach výhodou,
• bezúhonnosť,
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť,
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word,
• práca s ASC Agendou výhodou, práca s Fabasoftom výhodou
• VP skupiny B

Pracovná náplň:
• Metodické usmerňovanie a riadenie školských zariadení,
• Spracovanie štatistík školských zariadení,
• Pasportizácia školských zariadení,
• Príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,
• Spracovanie prehľadov o počte žiakov školských zariadení a škôl v územnej pôsobnosti TTSK,
• Spracovanie návrhu usmernení pre školské zariadenia,
• Výkon kontrolnej činnosti v školských zariadeniach,
• Príprava zmlúv so školskými zariadeniami iných zriaďovateľov,
• Spracovávanie podkladov pre stratégiu školstva.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 11. 03. 2024
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW