Odborný referent - Oddelenie účtovníctva

Publikované: 25.04.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

• min. úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v oblasti účtovníctva min. 2 roky
 • výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
 • výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
 • precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita
 • praktické a analytické myslenie
 • bezúhonnosť
 • práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:

• komplexné zabezpečenie činnosti voblasti účtovníctva Úradu TTSK, metodické usmerňovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 01.05.2022
Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW