Odborný referent - Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu

Publikované: 15.02.2024 | Naposledy aktualizované 15.02.2024

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.200 EUR + možnosť dosiahnuť variabilnú zložku mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• aktívna znalosť anglického jazyka

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• časová flexibilita, často práca cez víkend
• schopnosť reagovať na náhle zmeny
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• komplexné zabezpečenie organizácie domácich a zahraničných podujatí Úradu TTSK (návrh, príprava, koordinácia, vyhodnotenie)
• sprevádzanie predsedu na domácich a zahraničných podujatiach Úradu TTSK
• spolupráca s jednotlivými odbormi Úradu TTSK pri organizovaní podujatí,
• organizácia a koordinácia práce jednotlivých útvarov Úradu TTSK s programom predsedu,
• zabezpečenie a výber reprezentačných darov pre domáce a zahraničné návštevy predsedu,
• zabezpečenie prezentačných materiálov TTSK v súvislosti s organizovanými podujatiami
• spracovanie korešpondencie na protokolárnej úrovni,
• vybavovanie a evidencia mailovej, poštovej a telefonickej komunikácie
• komplexné zabezpečenie domácich a zahraničných služobných pracovných ciest predsedu

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 29.2.2024

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW