Odborný referent - Office manažér Kancelárie SK8

Publikované: 08.12.2022 | Naposledy aktualizované 11.01.2023

Miesto práce:
• Bratislava/ Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1400 EUR + po skúšobnej dobe možnosť priznania variabilnej zložka mzdy v závislosti od skúsenosti vybraného uchádzača

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• prax min. 2 roky v oblasti verejných politík, regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia v rámci kraja
• nutná znalosť legislatívnych rozhodovacích procesov v európskych a národných inštitúciách
• anglický jazyk na úrovni min. B2
• facilitačné zručnosti
• schopnosť plánovať, organizovať, implementovať rozhodnutia a schopnosť dôsledne doťahovať riešenie úloh
• analytické myslenie
• spôsobilosť pracovať proaktívne a samostatne
• bezúhonnosť
• flexibilita

Pracovná náplň:
• monitorovanie rozhodnutí európskych a národných autorít
• príprava a koordinácia rokovaní odborných sekcií SK8 ako aj programových podujatí združenia
• podpora pri plánovaní programových činností
• príprava odborných stanovísk, príprava podkladov
• zabezpečenie a vedenie agendy Združenia samosprávnych krajov SK 8
• príprava a spracovanie návrhov materiálov na rokovania združenia
• technicko-materiálne zabezpečenie rokovania združenia a zostavovania jeho programu
• udržiavanie kontaktu s ministerstvami a partnermi
• vyhľadávanie projektových činností
• propagácia príspevkov (mailchimp, facebook)
• evidencia spisov, korešpondencia
• administratívne úlohy

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: 22.12.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/55 59 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW