Odborný referent - projektový manažér na Referát cezhraničnej spolupráce

Publikované: 21.07.2022 | Naposledy aktualizované 21.07.2022

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Študentská 16, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

Mzda:
• 1300,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• odborná prax min. 2 roky v oblasti prípravy a implementácie projektov
• znalosť anglického jazyka – minimálne úroveň B2
• znalosť nemeckého jazyka výhodou
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)

Pracovná náplň:
• zodpovednosť za riadenie procesu implementácie projektu
• realizácia a koordinácia projektových aktivít
• dohľad nad projektovými činnosťami súvisiacimi s riadením projektu
• kontrola kvality realizácie aktivít projektu
• zabezpečovanie relevantných výstupov projektu
• riadenie procesu verejného obstarávania v súlade s rozpočtom projektu a zmluvou o NFP
• príprava monitorovacích správ a záverečnej správy
• kontrola žiadosti o platbu
• spolupráca a komunikácia so slovenskými a zahraničnými partnermi projektu
• komunikácia s riadiacim orgánom
• zabezpečovanie informovanosti a publicity projektu

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 04.08.2022
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram