Odborný referent (Projektový manažér) – Odbor riadenia projektov

Publikované: 03.10.2022 | Naposledy aktualizované 03.10.2022

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet pracovných miest:
• 2

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 350 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
prax s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EŠIF
• anglický jazyk – min. B2
• vodičský preukaz sk. B
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)
• excelentné komunikačné zručnosti
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie

Pracovná náplň:
• riadenie aktivít projektu z Plánu obnovy a odolnosti, celková administrácia a implementácia projektu na všetkých úrovniach
• koordinácia všetkých činností spojených s realizáciou aktivít projektu
• koordinácia činnosti odborného personálu
• komunikácia medzi riadiacimi, administratívnymi a odbornými kapacitami projektu
• kontrola napĺňania merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov
• kontrola priebehu projektových aktivít
• plánovanie, monitorovanie a kontrola spotreby zdrojov z rozpočtu
• participácia na príprave verejných obstarávaní projektu, príprave zmlúv s externými poskytovateľmi tovarov služieb
• komunikácia s externými poskytovateľmi tovarov a služieb a zabezpečenie riadnych a včasných dodávok
• zodpovednosť za prípravu a kontrolu dokumentácie projektu v spolupráci s ostatnými členmi projektového tímu
• príprava zmenových konaní v spolupráci s finančným manažérom projektu
• kontrola dodržiavania harmonogramu prác a výstupov projektu
• reportovanie stavu realizácie projektu
• agenda súvisiaca so všetkými procesmi zabezpečujúcimi činnosti Odboru riadenia projektov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.10.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW