Odborný referent - Referát cyklodopravy

Publikované: 21.09.2023 | Naposledy aktualizované 21.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Referát cyklodopravy

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Pracovná náplň:
• podieľanie sa na rozvoji udržateľnej mobility, predovšetkým cyklodopravy (t. j. cyklistiky, cyklodopravy, cykloturistiky a cyklisktickej infraštruktúry) na území Trnavského kraja,
• účasť na interných a externých pracovných stretnutiach, poradách, či workshopoch tematicky súvisiacich s cyklodopravou, vedenie rokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy a inými subjektami,
• zabezpečenie činností týkajúcich sa procesu obnovy, budovania a modernizácie cykloturistického a cyklodopravného značenia, budovania a obnovy cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry cyklotrás na území Trnavského kraja,
• podieľanie sa na tvorbe, aktualizácii a vypracovávaní strategických a plánovacích dokumentov, expertných podkladov, štúdií, stanovísk, či písomnej agendy v oblasti cyklodopravy na území Trnavského kraja, vrátane koordinácie týchto činností,
• navrhovanie finančných požiadaviek na rozpočet v oblasti udržateľnej mobility a koordinovanie združovania investícií s útvarmi Úradu TTSK inými subjektami,
• zabezpečenie činností súvisiacich s propagáciou cyklodopravy a cykloturistiky na území Trnavského kraja, podieľanie sa na tvorbe máp a iných propagačných materiálov,
• podieľanie sa na zvyšovaní povedomia a vzdelávania verejnosti (napr. prostredníctvom kampaní „Európsky týždeň mobility“, „Do práce na bicykli“, „Národné cykloturistické zrazy“, kampane na zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cestách a pod.).

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.09.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW