Odborný referent - Sekretariát predsedu

Publikované: 13.09.2022 | Naposledy aktualizované 13.09.2022

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:

• hlavný pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky zamestnanca)

Počet miest:
• 1

Mzda:

• základná zložka mzdy 1.100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Čo ďalej očakávame?: (Iné kritéria a požiadavky):

• bezúhonnosť
• anglický jazyk min. B2
• flexibilita – časté pracovné cesty (aj počas víkendov)
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Čo budeš u nás robiť? (pracovná náplň):

Komplexné zabezpečovanie organizovania podujatí, najmä:
• zabezpečenie organizácie domácich a zahraničných podujatí,
• spolupráca s jednotlivými odbormi Úradu TTSK pri organizovaní podujatí,
• protokolárne zabezpečenie podujatí,
• sprevádzanie predstaviteľov TTSK na podujatiach,
• spracovanie korešpondencie na protokolárnej úrovni,
• reprezentovanie Úradu TTSK navonok,
• zabezpečenie plnenia organizačných úloh a časových harmonogramov,
• zabezpečenie priebehu a realizácie prezentačných aktivít.

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 18.09.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW