Odborný referent

Publikované: 21.06.2023 | Naposledy aktualizované 21.06.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA

Odborného referenta

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• Hlavný pracovný pomer – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti
od vykonanej práce

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• komplexné zabezpečenie organizácie domácich a zahraničných podujatí Úradu TTSK (návrh, príprava, koordinácia, vyhodnotenie) vrátane ich propagácie na sociálnych sieťach
• spolupráca s jednotlivými odbormi Úradu TTSK pri organizovaní podujatí,
• organizácia a koordinácia práce jednotlivých útvarov Úradu TTSK s programom predsedu,
• protokolárne zabezpečenie a sprevádzanie predsedu na podujatiach Úradu TTSK,
• zabezpečenie a výber reprezentačných darov pre domáce a zahraničné návštevy predsedu,
• zabezpečenie prezentačné materiálov TTSK v súvislosti s organizovanými podujatiami
• spracovanie korešpondencie na protokolárnej úrovni,
• vybavovanie a evidencia mailovej, poštovej a telefonickej komunikácie
• reprezentovanie Úradu TTSK navonok.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 28. 06. 2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW