Poradie uchádzačov
z výberového konania VK-2022/00/15
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Vedúci oddelenia – Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania“

Publikované: 19.09.2022 | Naposledy aktualizované 19.09.2022

Dátum konania: 07.09.2022

Miesto konania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhodnotila výberové konanie a na základe výsledkov výberového konania určila nasledovné poradie uchádzačov pre obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci oddelenia – Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania“:

 1. miesto pridelené číslo uchádzača 7

Uchádzači s prideleným číslom 1, 3, 5, 6 a 8 vo výberovom konaní neuspeli.
Uchádzači s prideleným číslom 2 a 4 sa výberového konania nezúčastnili.

Trnava 12.09.2022

     v.r.
                                                         predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW