Poradie uchádzačov
z výberového konania VK-2022/00/19
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania

Publikované: 16.01.2023 | Naposledy aktualizované 16.01.2023

Dátum konania: 11.01.2023

Miesto konania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja podľa § 5 ods. 6
zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhodnotila výberové konanie a na základe výsledkov výberového konania určila
nasledovné poradie uchádzačov pre obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania“:
Uchádzači s prideleným číslom 2 a 3 vo výberovom konaní neuspeli.
Uchádzači s prideleným číslom 1 sa výberového konania nezúčastnili.
Trnava 12.01.2023

v. r.
predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody, benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej správe.

Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.

Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.

Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.

Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.

Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
sunstarflaguserdiamondbriefcase
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram