Správca budovy Kreatívneho centra Trnava

Publikované: 17.02.2023 | Naposledy aktualizované 17.02.2023

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Študentská 3579/16, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• asap

Druh pracovného pomeru:
• práca na Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Počet miest:
• 1

Odmena:
• 10,00 EUR / hodina (max. 10 hodín / týždenne)

Kvalifikačné predpoklady:
• min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• skúsenosti so správou budov


Čo ďalej očakávame? (Iné kritéria a požiadavky):
• komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť
• precíznosť a flexibilita
• praktické a analytické myslenie
• bezúhonnosť

Čo budeš u nás robiť? (Pracovná náplň):

  • Komunikácia a súčinnosť so stavebným dozorom, stavbyvedúcim, prípadne príslušnými úradmi vo veciach ukončenia stavby – budova Kreatívneho centra Trnava, Hlavná 17, Trnava
  • Riešenie záležitostí súvisiacich s prevzatím stavby do užívania
  • Komunikácia s vedením KCT a úradom TTSK ohľadom aktuálneho stavu ukončovania stavebných prác a vzniknutých požiadaviek, súčinnosť pri ich riešení

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 24.02.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW