Správca techniky - Kreatívne centrum

Publikované: 24.11.2023 | Naposledy aktualizované 24.11.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Správca techniky - Kreatívne centrum

Miesto práce:
• Hlavná 9/17, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.200 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru (elektrotechnika, automatizácia)
§ 21 v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z. z..

Iné kritéria a požiadavky:
• komunikačné a organizačné schopnosti,
• schopnosť rýchleho riešenia technických problémov,
• dodržiavanie termínov a zabezpečenie efektívneho riešenia incidentov,
• znalosti v oblasti najnovších trendov v IT,
• schopnosť efektívnej komunikácie a spolupráce v tíme
• flexibilita, precíznosť, sebaistota,
• bezúhonnosť
• MS Office - pokročilý
• anglický jazyk - min. B2
• vodičský preukaz B

Pracovná náplň:
• správa, diagnostika, zapájanie a zabezpečenie údržby počítačov a ďalších technologických zariadení Kreatívneho centra (PC, 3D tlačiarne, PC pre Virtuálnu realitu a iné),
• príprava zariadení potrebných pre realizáciu workshopov, školení a iných podujatí,
• monitorovanie a riešenie technických problémov,
• evidencia licencií softvéru, správa a aktualizácia softvéru,
• evidencia technologických zariadení,
• príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti IT (hardvér, softvér, licencie, revízie, opravy),
• tvorba návrhov podujatí so zameraním na využitie širokého spektra technológií v KCT,
• spolupráca s tímom na zlepšení a inováciách technických aspektov podujatí

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 08.12.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/55 59 353
Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW