Stážista na Zastúpenie v Bruseli, Kancelária Oddelenia zahraničných vzťahov

Publikované: 23.05.2022 | Naposledy aktualizované 23.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

 • Študent druhého stupňa vysokej školy odboru so zameraním na medzinárodné vzťahy, európske štúdia, regionálny rozvoj, politológia, právo alebo ekonómia

 Počet miest:

 • 1

Odbornépredpoklady:

 • anglický jazyk na úrovni B2, francúzsky jazyk výhodou
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office, sociálne siete
 • pracovné skúsenosti v medzinárodnom prostredí výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • záujem o verejné dianie, znalosť európskych politík a prehľad diania na Slovensku i na európskej úrovni
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • proaktívny prístup, kritické myslenie a ochota učiť sa
 • schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie so zmyslom pre detail

Pracovná náplň:

 • asistencia v oblasti zahraničných vzťahov a európskych záležitostí (príprava podkladov v súvislosti s prácou zastúpenia, Európskeho výboru regiónov, Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ, preklad materiálov z/do angličtiny, administratívna podpora pri každodennom fungovaní kancelárie)
 • budovanie a updatovanie databáz a kontaktov zahraničných i domácich partnerov, veľvyslanectiev v SR, udržiavanie dobrých vzťahov s nimi;
 • pomoc s prípravou odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí Zastúpenia
 • účasť a podávanie správ z konferencií, online a fyzických podujatí
 • komplexné logistické zabezpečovanie pre zahraničné delegácie a zástupcov TTSK pri ZPC;
 • prezentácia kraja a jeho zastúpenia, networking.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v angličtine
 • čestné prehlásenie o štúdiu za účelom žiadania o Erasmus+ grant

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31. júla 2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

*Možnosť individuálneho požiadania o grant prostredníctvom programu Erasmus+ Viac informácií na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sk

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW