Študent VŠ na Zastúpenie v Bruseli, Oddelenie zahraničných vzťahov

Publikované: 06.09.2023 | Naposledy aktualizované 02.11.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

PRIJME ŠTUDENTA
Program Erasmus+

na Zastúpenie v Bruseli, Oddelenie zahraničných vzťahov

Miesto práce:
• Zastúpenie Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli, Rue d´Arlon 63 – 67, 1040 Brusel, Belgicko

Termín nástupu:
• November 2023

Trvanie stáže:
• Minimálne 3 mesiace, maximálne 6 s preferenciou dlhšieho trvania stáže

Druh pracovného pomeru:
• Stáž*

Počet miest:
• 1

Mzda:
• 5 Eur/hod.
• Možnosť požiadania o grant v rámci programu Erasmus+

Kvalifikačné predpoklady:
• Študent druhého stupňa vysokej školy odboru so zameraním na medzinárodné vzťahy, európske štúdia, regionálny rozvoj, politológia, právo alebo ekonómia

Odborné predpoklady:
• anglický jazyk na úrovni B2
• ovládanie práce s PC – Microsoft Office, sociálne siete
• pracovné skúsenosti v medzinárodnom prostredí výhodou

Osobnostné predpoklady:
• záujem o verejné dianie, znalosť európskych politík a prehľad diania na Slovensku i na európskej úrovni
• komunikačné a organizačné schopnosti
• proaktívny prístup, kritické myslenie a ochota učiť sa
• schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie so zmyslom pre detail

Pracovná náplň:
• asistencia v oblasti zahraničných vzťahov a európskych záležitostí (príprava podkladov, najmä v súvislosti s činnosťou Európskeho výboru regiónov, Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ, preklad materiálov z/do angličtiny, príprava tlačových správ, administratívna podpora pri každodennom fungovaní kancelárie)
• budovanie a aktualizovanie databáz a kontaktov zahraničných i domácich partnerov, udržiavanie dobrých vzťahov s nimi;
• pomoc s prípravou odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí Zastúpenia
• účasť a podávanie správ z konferencií, online a fyzických podujatí v Bruseli
• pomoc pri logistickom zabezpečovaní pracovných ciest delegácie TTSK do Bruselu
• prezentácia kraja a jeho zastúpenia, networking.

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis v angličtine
• motivačný list v angličtine
• čestné prehlásenie o štúdiu za účelom žiadania o Erasmus+ grant

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 20. septembra 2023 na adresu: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

*Možnosť individuálneho požiadania o grant prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý si úspešný uchádzač z vlastnej iniciatívy prostredníctvom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Viac informácií na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sk

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW