Technický personál - Referát mobility

Publikované: 13.04.2023 | Naposledy aktualizované 13.04.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v súvislosti s projektom „Clean mobility“ prijme do zamestnania na Referát mobility (Odbor dopravnej politiky):

Názov pracovnej pozície: Technický personál/Odborník

Miesto práce: Trnava

Termín nástupu: ASAP

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1 (2. pracovná pozícia)

Mzda: základná zložka mzdy 1800,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie v odbore doprava, dopravné inžinierstvo výhodou

Pracovná náplň:
Výkon odborných činností súvisiacich s budovaním dátovej centrály pre systémy integrovanej dopravy v rámci implementácie projektu cezhraničnej spolupráce Clean Mobility v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

• budovanie a manažment informačného dopravného systému
• komunikácia a spolupráca s partnermi na odborných aktivitách projektu Clean Mobility,
• zabezpečovanie profesionálnej komunikácie a výstupov smerom k ústredným orgánom štátnej správy a kontrolným miestam (riadiaci orgán, národný orgán a spoločný sekretariát operačného programu), ako aj smerom do vnútra pri internej komunikácii s odbornými útvarmi a organizačnými zložkami Úradu TTSK,
• poskytovanie súčinnosti pri výkone kontrol a auditov,
• zodpovednosť za sledovanie aktuálnych prepráv a ich bezproblémový priebeh
• komunikácia s dopravcami a monitorovanie aktuálnych prepráv
• vyhodnocovanie stanovených parametrov, príprava jednoduchých analýz a prehľadov a administratívne činnosti podľa pokynov

Iné kritéria a požiadavky:
• anglický jazyk min. B1,
• nutná orientácia v problematike dopravy a integrovanej dopravy,
• využívanie informačných technológii z pohľadu užívateľa, prípadne správcu,
• organizovanie školenia, tvorba materiálov, príručiek,
• vodičské oprávnenie - skupina B výhodou,
• sebaistota v komunikácii, bezúhonnosť
• zmysel pre tímovú prácu, ako aj samostatnú, tvorivú prácu,
• schopnosť učiť sa a adaptovať,
• zmysel pre efektívnosť a presnosť,
• zmysel pre detail a flexibilitu,
• silný zmysel pre zodpovednosť
• analytické myslenie a organizačné schopnosti
• schopnosť analytického myslenia.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom),
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise.

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania do: 27.04.2023

Adresa podania mailom: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW