Zamestnanec na Dohodu o pracovnej činnosti: Project manager

Publikované: 03.04.2024 | Naposledy aktualizované 03.04.2024

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

PRIJME

zamestnanca na Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
(na pozíciu Project manager)

Miesto práce:
• Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• Apríl 2024

Druh pracovného pomeru:
• práca na Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Počet miest:
• 1

Mzda:
• 17,50 EUR / hodina (max. 10 hodín / týždenne a 40 hodín / mesačne)

Kvalifikačné predpoklady:
● úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie s maturitou
● vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
● 1 rok praxe v relevantnej oblasti

Iné kritéria a požiadavky:
● silná orientácia na rozvoj regiónu
● rozhľadenosť a vybudované vzťahy v rámci regiónu (či už na úrovni samosprávy, zamestnávateľov, tretieho sektora, štátnej správy, mládežníckych organizácií a pod.)
● silné networkingové schopnosti a komunikačné zručnosti,
● schopnosť pracovať s projektovou dokumentáciou výhodou,
● schopnosť aplikovať inovatívne postupy pri práci
● tvorivosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, motivovanie ľudí
● orientácia na stanovené ciele, dôslednosť, samostatnosť
● vodičské oprávnenie - skupina B
● znalosť anglického/nemeckého jazyka
● práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Pracovná náplň:
● vykonáva odbornú činnosť s cieľom sociálneho začlenenia a zamestnanosti klientov alebo s cieľom podpory odborných činností v oblasti sociálneho začlenenia a zamestnanosti.
● zodpovedá za riešenie komplexných problémov spojených s implementáciou medzinárodného projektu,
● koordinuje internú pracovnú skupinu,
● zabezpečuje organizovanie porád, stretnutí a pracovných ciest,
● komunikuje so zamestnancami Úradu TTSK a s ďalšími relevantnými inštitúciami a partnermi z regiónu,
● spolupracuje s inými odbornými pracovníkmi, asistentmi, peer pracovníkmi či s inými partnerskými organizáciami alebo inštitúciami,
● podieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektu z pohľadu dosahovania stanovených cieľov projektu,
● zúčastňuje sa na určených poradách, supervíziách, školeniach či konferenciách,
● pripravuje podklady o činnosti projektu, pracuje na vytváraní strategických dokumentov projektu na regionálnej/krajskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 07.04.2024

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

 

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW