Kategória kontaktu: Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola

Meno Funkcia Telefón Email
Bazsová, Alena, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 820 alena.bazsova@trnava-vuc.sk
Hloben, Juraj, Ing. 033 5559 830 0902128308 juraj.hloben@trnava-vuc.sk
Spišáková, Ildikó, Ing. 033 5559 830 0903034547 ildiko.spisakova@trnava-vuc.sk
Zachar, Vladimír, Ing. 033 5559 830 0911897486 vladimir.zachar@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram