EnglishHungarianSlovakUkrainian

Kritériá TTSK o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s koncepciou rozvoja sociálnych služieb

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 25.04.2022

Kritériá TTSK o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s koncepciou rozvoja sociálnych služieb

Podľa § 83 zákona č. 448/200/8 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zákon) VÚC vydáva poskytovateľovi sociálnej služby na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78 zákona s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb VÚC na tieto druhy služieb:

 • útulok,
 • domov na polceste,
 • zariadenie núdzového bývania,
 • zariadenie podporovaného bývania,
 • rehabilitačné stredisko,
 • domov sociálnych služieb a
 • špecializované zariadenie.

Súlad predloženej žiadosti s koncepciou rozvoja sociálnych služieb sa posudzuje podľa stanovených kritérií.

Kritériá

 1. Potreba sociálnej služby vychádza z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 - 2023.
 2. Poloha ZSS a jeho kapacita je v súlade s rovnomerným budovaním zariadení sociálnych služieb v územnom obvode TTSK.
 3. Poskytovateľ je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb, splnil podmienky k registrácii.
 4. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v územnom obvode TTSK

Poskytovatelia kombinovaných zariadení sociálnych služieb uvedú v žiadosti druh sociálnej služby, na ktorý žiadajú písomné vyjadrenie o súlade.

Obec vydáva písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78 zákona s Komunitným plánom sociálnych služieb obce poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu v:

- nocľahárni,
- zariadení pre seniorov,
- zariadení opatrovateľskej služby a
- dennom stacionári

Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie vydá obec z vlastného podnetu.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram