Cyklotrasy v TTSK

Informácia k vyhodnoteniu PHSR 2016 - 2020 za rok 2017

Záverečná správa z analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov TTSK

Stratégia rozvoja vidieka na území Trnavského samosprávneho kraja

Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK

Stratégia rozvoja priemyslu na území Trnavského samosprávneho kraja

Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít na území Trnavského samosprávneho kraja

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 - 2020 a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 - 2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 - 2020

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 - 2020