Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy TTSK

DUR Cyklotrasa Trnava - Zeleneč, časť extravilán