Nahlasovanie korupcie

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.11.2022

Nahlasovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Oznámenie protispoločenskej činnosti na TTSK - podanie podnetu

Kto môže podať podnet?

Podnet môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi. Za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi.

Kto je zamestnávateľom?

Trnavský samosprávny kraj (TTSK), organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, organizácie v zakladateľskej pôsobnosti TTSK.

Kto vybavuje podnet?

Hlavný kontrolór TTSK.   

Ako sa podáva podnet?

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@trnava-vuc.sk,
  2. písomne poštou zaslanou na adresu: HLAVNÝ KONTROLÓR Úrad TTSK P.O. BOX 128, Starohájska 10 917 01 Trnava pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Viac informácií o podaní podnetu

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - LEN pre zamestnancov TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK!

Chcete nahlásiť korupciu pre projekty SO pre IROP alebo nahlásiť korupciu na antikorupčnú linku úradu vlády? Pozrite sa sem, aké máte možnosti nahlásenia korupcie.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram