VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - „Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany prieťah – vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad“.pdf

Zverejnené 20.02.2019 o 00:00

Stiahnuť prílohu

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW