100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Publikované: 29.10.2018 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
29. 10. 2018 - Vznik prvej Československej republiky považujeme za výnimočnú historickú udalosť, ktorá pred 100 rokmi spojila osudy Čechov a Slovákov do spoločného štátu. Úspech projektu Československého štátu stál na troch pilieroch, bez ktorých by sa dejiny našich národov odvíjali celkom určite iným smerom. Nebol by možný bez priaznivej medzinárodnej situácie, predovšetkým bez otvorenej podpory víťazných mocností - USA, Francúzska, Talianska a Veľkej Británie. Nebol by možný bez dlhodobej koncepčnej a organizátorskej práce vedúcich osobností tzv. zahraničnej akcie - T.G.Masaryka, M.R.Štefánika, E.Beneša. Rovnako by však nebol možný bez aktívneho zapojenia Československých legionárov do bojov 1. svetovej vojne na strane spojencov.

Československá republika umožnila dovŕšenie národnej emancipácie Slovákov a to v priaznivom prostredí demokratického štátneho zriadenia. Napriek chybám a obmedzeniam, ktorým sa budovanie republiky nevyhlo, demokratický étos prvej Československej republiky sa stal v mnohých ohľadoch referenčným rámcom politickej kultúry Čechov i Slovákov a ich politických aktérov a to až do súčasnosti.
Príbeh Československa je príbehom unikátnom vzťahu dvoch bratských národov, Čechov a Slovákov. Napriek ukončeniu československej štátnosti, spoločná história a vzájomné porozumenie sú dedičstvom, na ktorom staviame aj v súčasnosti. Bratské vzťahy Čechov a Slovákov sú zároveň jedným z najdôležitejších vkladov našich národov do projektu Európskej únie.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram