16. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK

Publikované: 13.04.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

13. 4. 2016 – Zastupiteľstvo TTSK sa s stretlo na svojom 16. riadnom rokovaní. Na programe mali poslanci 27 bodov.

Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja predniesla hlavná kontrolórka TTSK Kvetoslava Tibenská. Ďalšími bodmi boli majetkové záležitosti, predaje, prevody vlastníctva, pozemkov a usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta. Poslanci schválili návrhy na stanovenie odmien poslancom a podpredsedom kraja. Prešiel aj návrh na zmenu zriaďovateľa Strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave, ktorým bude Deutch-Slowakische Akademien, a.s., z Brezna.

„Tento rok by sme chceli definitívne dokončiť rekonštrukciu pilierov Krajinského mosta v Piešťanoch. Predpokladáme investíciu takmer milión eur na sanáciu nosnej časti. Plánované rekonštrukcie ciest vo všetkých okresoch by sme chceli uskutočniť v priebehu tohto a budúceho roka," povedal na margo plánovaných rekonštrukcií cestných komunikácií predseda T. Mikuš.

Kraj bude aj naďalej prostredníctvom Nadácie dar podporovať pacientov s  problémami. „Uprednostňujeme deti a mladých ľudí do tridsať rokov, ktorí akútne potrebujú finančnú pomoc. S neuro-rehabilitačným centrom v maďarskom Šoporni sme uzavreli dohodu, že budeme finančne pomáhať pacientom z nášho kraja. Vykomunikovali sme aj nejaké zľavy, ô ozrejmil T. Mikuš.

Poslanci schválili päť výziev na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít, mládežníckych aktivít, aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov, podporu zdravia a prevenciu chorôb v TTSK a športových aktivít. Poslanci zrušili uznesenia zastupiteľstva, týkajúci sa mimoriadneho  vkladu  Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce  Rába –  Dunaj –  Váh. Schválili Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 - 2020  a prijali informáciu o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 a Regionálnej integrovanej územnej stratégii Trnavského kraja 2014 – 2020.

Uložili záväzný pokyn správcovi v konkurznom konaní úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. na speňaženie majetku stavby Hotel Branč v Senici a návrh predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  k projektu  modernizácie SOŠ strojníckej v Skalici. Nasledovali informácie o finančných záležitostiach kraja, projektových zámeroch a významných spoločenských podujatiach za posledné obdobie.

Záznam zo zasadnutia si môžete pozrieť na stránke YouTube

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW