22. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

V poradí 22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja malo na programe 17. bodov. Poslanci schválili optimalizáciu využitia majetku TTSK s riešením prebytočného a neupotrebiteľného majetku a predaj troch pozemkov v katastrálnom území Skalice, Banky a Rybky s prevodom vlastníctva pozemku zastavaného križovatkou v Galante. Schválili prenájom priestorov reštauračného zariadenia v budove Úradu TTSK spoločnosti SMS TTSK s.r.o. Trnava a návrhy na schválenie dotácií v rámci podpory kultúrnych a umeleckých aktivít, mládežníckych aktivít, aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov, podpory zdravia a prevencia chorôb a športových aktivít pre  všetkých na rok 2013.
Schválili aj návrh na zmenu v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a návrh na schválenie Partnerskej dohody medzi Regionalentwicklung Vorarlberg eGen, Rakúsko ako vedúcim partnerom projektu a TTSK v rámci projektu „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov" (CEC5) v rámci Operačného programu Stredná Európa. Ako predposledný bod zrušili uznesenie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja pre projekt „Regionálne inovačné centrum Trnava.
Záverom si poslanci vypočuli rad informácií. Boli to informácie o čerpaní rozpočtu TTSK k 31.12.2012, o plnení Memoranda o spolupráci medzi Vládou SR a Združením SK 8, o daňových príjmoch TTSK za január – marec 2013. „Daňové príjmy sa zatiaľ vyvíjajú podľa predpokladov, s malou odchýlkou plus 1,5 percenta oproti plánu," povedal predseda TTSK Tibor Mikuš a priblížil aj situáciu ohľadom záväzkov nemocníc.  „Môžeme byť spokojní s tým, že 60 percent záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií, sme vyriešili. Tiež je tam určitá nádej po rokovaniach so Sociálnou poisťovňou, že sa nám podarí dosiahnuť určité úľavy."
Kraj sa po dlhej zime chystá aj opravu ciest II. a III. triedy, ktoré sužovali výtlky. Na ich opravu prispeje kraju aj vláda. „Vláda pomohla zásadným spôsobom, čo veľmi kvitujem. Zhruba na polovicu opráv, ktoré treba po zime vykonať nám prispela vláda. Výtlky máme zmapované veľmi podrobne a do 15. mája budú opravy uskutočnené," zhrnul T. Mikuš. 
Nasledovali informácie o VII. Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže TTSK, o odovzdávaní ocenení zamestnancom rezortu školstva pri príležitosti Dňa učiteľov 2013 a o stave realizácie projektu „Elektronizácia služieb TTSK". Poslanci vzali na vedomie informáciu o  návšteve hodnotiacej komisie Výboru regiónov EÚ v rámci ocenenia Podnikateľský región roka 2012, o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 28.02.2013 a informáciu o významných spoločenských podujatiach za obdobie od februára 2013 do apríla 2013.
Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW