23. Zastupiteľstvo TTSK

Publikované: 05.04.2017/ Aktualizované: 21.02.2022

5. 4. 2017 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa zišli na 23. riadnom zasadnutí zastupiteľstva. Pozitívny hospodársky vývoj sa odzrkadlil na znížení dlhové zaťaženia, ale investícií sa dočkajú aj viaceré zariadenia v správe kraja. Znížením rozpočtu kapitálových výdavkov Úradu TTSK sa čiastka 1 300 000,- € presunula do  rozpočtu kapitálových výdavkov vzdelávania, kultúry, sociálnej pomoci a Správy a údržby ciest. Dovedna desať stredných škôl, tri domovy sociálnej starostlivosti a Západoslovenské múzeum sa dočká rekonštrukcie svojich zariadení, cestári dostanú prostriedky na nákup novej techniky.  

„Všetky schválené projekty považujem za dôležité. Chvalabohu, môžeme teraz investovať, ale musím skonštatovať, že sme dostali do vienka majetok s veľkým investičným dlhom, ktorý postupne vyrovnávame," povedal po zasadnutí predseda TTSK Tibor Mikuš.  

Kraj vyčlenil aj prostriedky na podporu budovania cyklotrás. Bude sa týkať projektových dokumentácií, ktoré budú potrebovať mestá a obce najmä pre  možnosť čerpania financií z operačných programov. „Rozvoju cyklotrás častokrát bránia nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy a možnosti jednotlivých obcí. V tomto období sa snažíme využiť vhodné miesta na vybudovanie cyklotrás vo vlastníctve obcí a miest," objasnil T. Mikuš. Dovedna je na cyklotrasy vyčlenených 2,1 milióna €, z toho jeden a pol milióna na priamu realizáciu.

Schválené boli aj projekty v rámci výziev na podporu športových, mládežníckych, kultúrnych a umeleckých aktivít, na podporu zdravia a na pomoc pre sociálne odkázaných občanov. Dovedna bolo na tieto projekty vyčlenených 300 tisíc eur. „Toto je desať rokov participatívneho rozpočtu v praxi, takže hoci mnohí po nás opakujú, chvalabohu, opakujú dobrú vec," uzavrel s úsmevom predseda TTSK.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW